Ledelsen

Leder : Arne Kjølberg
48033497
 

 
 
Sekretær og kasserer: Audun Hotvedt
41902062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styremedlemmer:

         

  • Roy Steinberg ( nestleder )                                   :  roysteinb@gmail.com                                 telf.  91390026        
  • Jan Arne Kristiansen ( dommerkontakt )               : jan.arne.kristiansen@betongbygg.no          telf.  93294720
  • Mette Furulund                                                      :  mettef@granada.no                                    telf.  90917832
  • Stein Haugli ( seniorleder )                                                                                                           telf  90010007
  • Marit Holme Jørgensen ( kasserer )
  • Nathaniel Dahl
  • Geir Haugen ( barneidrettsleder )                                                                                                telf  92056899
  • Paal Olsen ( ungdomsleder )                                 paal-espen.olsen@sarpsborg.com                telf97668569


        


Varamedlemmer: