Ledelsen

Leder : Steinar Jansen
91678005
 

 
 
Sekretær og kasserer: Audun Hotvedt
41902062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styremedlemmer:

         

  • Roy Steinberg ( nestleder )                                   :  roysteinb@gmail.com                                 telf.  91390026        
  • Jan Arne Kristiansen ( dommerkontakt )               : jan.arne.kristiansen@betongbygg.no          telf.  93294720
  • Mette Furulund                                                      :  mettef@granada.no                                    telf.  90917832
  • Stein Haugli
  • Arne Kjølberg ( ungdomsavdelingsleder)              : arnkj@statoil.com                                        telf.  48033497
  • Marit Holme Jørgensen
  • Nathaniel Dahl
  • Geir Haugen


        


Varamedlemmer: