Forsikringsbevis for våre spillere

lagt inn 4. jun. 2012, 05:18 av Knut Audun Hotvedt
Greåker IdrettsforeningForsikringsbeviset fra NFF foreligger. Her kan foreldre/foresatte hente ut beviset slik at en vet hva spilleren er forsikret for.
Det er spilerens anvar sammen med foreldre og trenere/lagledere å påse at skadeskjemaet blir fyllt ut ved skade. Skjemaet finnes elektronisk på kretsens nettside og på - idrettshelse.no.
Se vedlegg
Ċ
Knut Audun Hotvedt,
4. jun. 2012, 05:18
Comments