Konsekvenser ang.corona fra i dag og ut uka

lagt inn 7. sep. 2020, 02:44 av Knut Audun Hotvedt
Corona pandemien har møtt oss. Vi må ta forholdsregler. Les brevet fra kretsen i sin helhet under. Ingen kamper skal spilles på Moa kommende uke.

Informasjon til alle klubber i NFF Østfold vedrørende smitteutbrudd (covid-19)
NFF Østfold registrerer et større smitteutbrudd (covid-19) primært i Sarpsborg og Fredrikstad. Smitteutbruddet har ført til påvist smitte i klubber og lag også utenfor disse to kommunene.
En rekke lag er berørt av dette der spillere er satt i karantene. NFF Østfold registrerer også en betydelig usikkerhet og frykt i mange klubber, også utenfor de hardest rammede kommuner. Flere klubber og lag gir uttrykk for at de ikke ønsker å reise til Sarpsborg og Fredrikstad for å spille kamper og heller ikke ønsker lag fra disse kommunene til sine hjemmebaner.
I sum påvirker dette store deler av aktiviteten i NFF Østfold.
NFF Østfold har derfor i dag besluttet å vise ansvarlighet, utøve føre-var-prinsippet og vise forståelse og respekt for frykt og usikkerhet ved å utsette all terminfestet kampaktivitet i vår krets fram til og med søndag 13. september. Utsettelsen gjelder i alle turneringer administrert av NFF Østfold.
Når det gjelder treningsaktivitet i klubb og i faste lagsgrupper forholder klubbene seg til retningslinjer gitt av lokale helsemyndigheter. Det betyr at ordinær treningsaktivitet i henhold til fotballens koronavettregler kan gjennomføres inntil eventuelt lokale helsemyndigheter har gitt annen beskjed.
Alle våre klubber må omberamme kamper i inneværende uke i klassene fra og med 13 år og opp. Dette gjøres på ordinært vis ved å kontakte motstander, finne ny dag og tid for kamp og sende kretsen omberammingsskjema. Husk å varsle dommer. Alle kamper i barnefotballen (fra og med 12 år og ned) kan enten avlyses eller utsettes. Klubbene kan selv omberamme kamper i barnefotballen.
NFF Østfold henstiller også til alle våre klubber om å begrense aktivitet og tiltak der spillere fra flere lagsmiljøer samles. Dette kan være bylag, akademier etc.
NFF Østfold har for egen del stanset all aktivitet i Landslagsskolen ut september.
Ny og oppdatert informasjon til våre klubber gis kommende fredag.
Har dere spørsmål og/eller trenger bistand til å håndtere situasjonen – ta kontakt med oss.
Øyvind Strøm Daglig leder NFF Østfold
Comments