Samarbeid hvor ?

lagt inn 24. feb. 2013, 08:07 av Knut Audun Hotvedt
Tirsdag førstkommende kl. 1900 inviteres alle trenere, lagledere og medlemmer til nok et møte rundt samarbeidsproblematikken. Vi føler vel nå at vi kan oppsummere og høre ytterligere på hva foreningens trenere, leder og medlemmer har av synspunkter.
Vel møtt.,
Comments