Seksuell trakasering

lagt inn 22. nov. 2017, 05:44 av Knut Audun Hotvedt

Trakassering og overgrep tas på alvor

Seksuell trakassering og overgrep skjer dessverre også i norsk idrett.  Dette er helt uakseptabelt for oss og vi forsøker å gjøre noe med det. Men, med en tredjedel av befolkningen som medlemmer, er vi på mange måter et speilbilde av samfunnet. Derfor vil slike saker forekomme også hos oss. 

Vi har over tid jobbet målrettet med temaet. Nå understreker vi at alle i norsk idrett har et ansvar for at våre retningslinjer gjøres kjent og overholdes. Her kan vi bare være aktive. Vi kan ikke være nøytrale.

Norsk idrett har egne retningslinjer mot trakassering og overgrep. Disse retningslinjene er blitt revidert. I tillegg var Norges idrettsforbund først ute blant frivillige organisasjoner til å kreve politiattest for alle som har tillits- eller ansvarsoppgaver overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Begrunnelsen er at alle i norsk idrett skal oppleve en trygg idrettsarena, fri for trakassering og overgrep. Vi har tydelig kommunisert at det er nulltoleranse for diskriminering og overgrep i norsk idrett – og det jobber vi for kontinuerlig.

På denne bakgrunnen har jeg i dag sendt ut en sak på idrettsforbundet.no om temaet for å understøtte arbeidet og alvoret i denne saken.

Den saken kan dere lese: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/alle-i-norsk-idrett-har-et-ansvar-for-a-gjore-idrettens-retningslinjer-mot-seksuell-trakassering-og-overgrep-kjent/

Tom Tvedt

idrettspresident

Comments