Ungdomsavdelingen‎ > ‎Gutter 03‎ > ‎

Dugnader

Her er oversikt over kommende og utførte dugnader.

Vi vil bruke et poengsystem for å belønne deltakelse på dugnader vi utfører til fordel for vårt eget lag.
Poengene gir fordeler når vi skal gjøre innkjøp av utstyr og liknende. Opptjening av poeng starter fra og med 2014.
For gjøre det mest mulig rettferdig over tid, vil antall poeng en dugnad gir gjenspeile arbeidsmengden, og ikke hvor mye penger en dugnad bringer inn.

Likevel, brorparten av pengene vi tjener på dugnader vil vi beholde i lagskassa, slik at vi har en god egenkapital for kommende år med dertil dyrere aktiviteter enn de vi har nå.
Hvis en spiller slutter tilfaller poengene laget, man har altså ikke krav på å få ut penger for poeng man har tjent opp.