Kontaktinformasjon

Trenere
 
 Trener  Rokland Paula  rocky_in_the_house@hotmail.com  416 27794
 Trener Ole Petter Gluckstad  olegluck@hotmail.com  951 48928
 Trener Heine Eriksen  heine.eriksen@norcool.no 414 59867
 
 
Lagledere
 
 Lagleder Jon Borgmo jon@borgmo.net  414 59 867
 Lagleder Lars Petter Bruland lars@inspirasjon.no  995 17 811

Oppmann

 Oppmann Tommy Fredriksen   tommyfredriksen@live.no  918 24 770

Foreldrekontakt

 Foreldrekontakt Line Furø Hagen   line.furo.hagen@live.no  416 70 005